Att anmäla

1. Vilka regler gäller?

Innan du gör en anmälan kan det vara bra att ta reda på vilka regler som gäller. Här kan du reda på det:
Din rätt i skolan - Skolinspektionens webbplats för elever

Skolverkets sidor för föräldrar och elever (extern länk)

2. Prata med skolan eller förskolan först

Om ditt barn eller du som är elev har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt. Om inte de kan hjälpa dig kan du gå vidare till kommunen eller det företag eller organisation som driver skolan eller förskolan. De är skyldiga att ta emot och utreda klagomål. Läs mer här:
Prata med skolan eller förskolan

3. Gå vidare till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor:
Vänd dig till rätt myndighet

4. Att anmäla till Skolinspektionen

Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan du anmäla det till Skolinspektionen. Oftast handlar anmälningarna till oss om elever som inte fått det särskilda stöd de har rätt till och mobbning. Du kan också anmäla legitimerade lärare eller förskollärare till oss. Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla, hur du gör och vad som händer efteråt:
Att anmäla till Skolinspektionen

Gör din anmälan här