Förälder hjälper barn medläxor

För föräldrar och elever

Olika typer av inspektion

Skolinspektionen arbetar med flera olika typer av inspektion. Här kan du läsa mer om våra inspektionsformer:
Inspektion

Dessa skolformer granskar vi

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Här hittar du en detaljerad lista över vilka skolformer myndigheten har tillsyn över:
Dessa skolformer granskar vi

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Du hittar mer information om Skolenkäten här:
Skolenkäten

Skolinspektionens beslut för en kommun eller skola

Här hittar du våra beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

Utbildningsguiden

På Skolverkets webbplats Utbildningsguiden kan elever och föräldrar jämföra skolors kvalitet och resultat, bland annat genom uppgifter om betyg, provresultat och lärare. Det finns uppgifter för alla grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Läs mer här: Utbildningsguiden

Din rätt i skolan och förskolan

Som elev har du rätt att få en bra utbildning och känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen finns till för att hålla koll på att det fungerar. På vår webbplats för elever kan du läsa mer om vad du har rätt till och vad du kan göra:

Din rätt i skolan

Lämna klagomål på en skola

Här finns information för dig som vill lämna klagomål på en skola och vad Skolinspektionen och Barn- och elevombudet gör:

Lämna klagomål på en skola