Vänd dig till rätt myndighet

Arbetsmiljö

 • Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
  Arbetsmiljöverket

Brott

 • Om du blivit utsatt för till exempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen.
  Polisen

Tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar

 • Om en skola eller förskola har brister i tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättningar kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Det kan till exempel handla om stöd, information eller den fysiska miljön.
  Diskrimineringsombudmannen  

Överklaga beslut om till exempel åtgärdsprogram eller mottagande i särskola

 • Om du vill att skolan ska ändra ett beslut som redan har fattats kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Tänk på att du bara kan överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).
  Skolväsendets överklagandenämnd