Att anmäla till Skolinspektionen

Vad kan jag anmäla?

Om en skola eller förskola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du anmäla det till oss. Du kan också anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare. Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt. Barnet måste också gå kvar på skolan eller förskolan. Om det handlar om mobbning, kränkningar eller om mottagande i särskola kan vi dock göra en utredning även när barnet slutat på skolan eller förskolan.
Detta kan du anmäla

Vad gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet?

Vi gör en opartisk granskning av om den skola, förskola, lärare eller förskollärare som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen. Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta händer när du har anmält

Hur lång tid tar det?

Det tar oftast mellan tre och fem månader för oss att utreda en anmälan.
Detta händer när du har anmält

Vad kan en anmälan leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut – men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för den utsatta elevens räkning.
Detta händer när du har anmält

Här kan du lämna in din anmälan

Här kan du lämna in din anmälan