Skolplikt och rätt till utbildning

Exempel på beslut

Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens beslut som gäller skolplikt och rätt till utbildning:

Vite för att eleven ska få sin rätt till utbildning

Vite för att eleven ska få slutföra utbildningen

Stor frånvaro trots stödåtgärder

Elev som är borta mycket på grund av sjukdom