Vill du vara anonym?

  • Om du väljer att vara anonym kan vi inte meddela dig hur det går i utredningen och du får inget beslut.
  • Vi utreder oftast en anonym anmälan, särskilt om det går att identifiera barnet/eleven eller om anmälan rör en allvarlig händelse.
  • Du kan inte vara anonym om du vill att vi ska utreda förutsättningarna för skadestånd för att du som elev eller ditt barn har blivit utsatt för kränkande behandling. Läs mer här: 
    Barn- och elevombudets webbplats (nytt fönster)