Detta händer när du har lämnat klagomål

Vi tar emot dina uppgifter – du får ett mejl från oss

När vi har tagit emot dina uppgifter får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till skolinspektionen@skolinspektionen.se eller ringa vår växel, 08-586 080 00.

Vi gör en första bedömning

När vi fått in dina uppgifter gör vi en bedömning av dem. Det är viktigt för oss att det enskilda barnet får sin rätt tillgodosedd. Därför måste barnet gå kvar i förskolan eller skolan om vi ska starta en utredning. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när barnet slutat på skolan eller förskolan.

Den fortsatta utredningen kan sedan antingen handla om ifall skolan eller förskolan har följt reglerna eller om en legitimerad lärares eller förskollärares lämplighet - eller om båda delarna. Vi kan också besluta att inte utreda ärendet. Här kan du läsa om hur olika utredningar går till:

Utredning om en skola eller förskola
Utredning om en lärare eller förskollärare

Skolinspektionen gör en opartisk utredning av uppgifterna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Ibland skickar vi ditt ärende vidare

Om barnet har slutat på skolan eller förskolan kan vi överlämna ditt ärende till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen. Det kan vara en kommun eller den som är ansvarig för en fristående skola eller förskola. Denne är skyldig att ta reda på vad som hänt och göra något åt det.

Om du har lämnat klagomål på en vuxen på skolan eller förskolan som saknar legitimation kan vi också överlämna ärendet till huvudmannen, så att de kan undersöka vad som hänt.

Så får du besked om vad som händer

  • Om vi startar en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare kontaktar vi dig bara om behöver fler upplysningar. Du kan själv alltid kontakta oss för att höra hur vi behandlar ditt ärende.
  • Om vi beslutar att inte utreda får du alltid veta det. Då får du också veta varför vi inte utreder.
  • Om vi har skickat vidare ditt ärende till huvudmannen är huvudmannen skyldig att hålla kontakt med dig och tala om för dig vad resultatet blev. Du kan själv alltid kontakta oss för att höra hur vi behandlar ditt ärende.

Här kan du lämna in ditt klagomål

Lämna in ditt klagomål

När vi har tagit emot dina uppgifter får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till