Utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare

Vi kontaktar dig som anmält om vi behöver ställa frågor

Skolinspektionen kan starta en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare, utifrån de uppgifter som du har lämnat. Ibland börjar vi med att kontakta dig som har gjort klagomåler, för att ställa frågor . Men om vi inte behöver ställa kompletterande frågor kontaktar vi inte dig.

Om du som har gjort klagomålet är under 18 år kontaktar vi oftast dina föräldrar.

Du kan alltid vända dig till oss på Skolinspektionen och be att få veta vad som händer med ditt ärende.

Den som blivit anmäld och huvudmannen får ge sin bild

Vi kontaktar alltid den lärare eller förskollärare som är anmäld, och den personen får se allt som står i klagomålet. Läraren eller förskolläraren får sedan ge sin bild av vad som har hänt.

Vi kontaktar också alltid den kommun eller organisation som driver skolan där läraren eller förskolläraren arbetar, den så kallade huvudmannen. Huvudmannen får också se hela klagomålet och ge sin bild av vad som hänt.

Den lärare eller förskollärare som är anmäld får lämna synpunkter på huvudmannens yttrande.

Skolinspektionen gör en opartisk bedömning

När vi har fått både din, den anmäldes och huvudmannens bild av vad som har hänt, så gör vi en bedömning av om det som har skett är så allvarligt att läraren bör få en varning eller bli av med sin legitimation. Vi bedömer också om bevisningen är tillräckligt stark för att vi ska kunna gå vidare till Lärarnas ansvarsnämnd.

Om vi bestämmer att ta upp frågan i Lärarnas ansvarsnämnd så informerar vi läraren eller förskolläraren, men inte dig som lämnat uppgifterna.

Lärarnas ansvarsnämnd bestämmer

Om Skolinspektionen väljer att gå vidare till Lärarnas ansvarsnämnd så prövar nämnden ärendet och bestämmer om läraren ska få en varning eller berövas sin legitimation. De kan också bestämma att ingenting ska hända.

Skolinspektionen kan överklaga beslut i Lärarnas ansvarsnämnd.

Lärarnas ansvarsnämnd informerar läraren eller förskolläraren om vad de kommit fram till, men inte anmälaren.

Läs mer:
Skolverket.se: Regelverk kring lärarlegitimation (extern länk, nytt fönster)