Utredning om en skola eller förskola

Vi kontaktar huvudmannen

Vi börjar utredningen med att kontakta den som ansvarar för skolan eller förskolan, den så kallade huvudmannen. När det gäller kommunala verksamheter är huvudmannen kommunen och för fristående verksamheter är huvudmannen det företag eller organisation som driver verksamheten. Vi ställer de frågor vi behöver ha svar på. Huvudmannen får två veckor på sig att svara.

Ibland behöver vi också ha flera kontakter med dig, skolan eller förskolan och huvudmannen.

Vi fattar ett beslut

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till dig, huvudmannen och för det mesta också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan.

Om vi kräver att huvudmannen ska rätta till brister i sin verksamhet så kräver vi också att huvudmannen ska redogöra för vad man har ändrat senast tre månader efter beslutet. Utredningen kan också leda till att vi inte ställer några krav på åtgärder – så blir det om vi bedömer att huvudmannen har följt reglerna. I mycket sällsynta fall, då vi bedömer att missförhållandena är mycket allvarliga, kan vi å andra sidan agera hårdare mot skolan eller förskolan.

Läs mer här:

Olika sorters beslut
Om bristerna är allvarliga
Exempel på beslut

Barn- och elevombudet kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara kränkningar och bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd i ditt ärende tar Barn- och elevombudet alltid kontakt med dig. Läs mer här:
BEO:s webbplats (nytt fönster)