Prata med skolan eller förskolan

Prata med rektorn eller förskolechefen först

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen. Om ditt barn går i förskolan bör du vända dig till förskolechefen.

Vänd dig sedan till den som driver verksamheten

Den som driver en skola eller förskola, den så kallade huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller. Om du inte får hjälp av rektorn eller förskolechefen kan du vända dig till huvudmannen. De är skyldiga att ta emot och utreda klagomål.

Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående verksamhet kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.

Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan eller förskolan genom kommunens eller den fristående skolans webbplats. Det brukar gå bra att söka på klagomål + skola på webbplatsen för att hitta rätt information.

Rektorn eller förskolechefen ska också kunna berätta hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

Kan jag inte skicka in mitt klagomål till Skolinspektionen direkt?

Jo, det kan du. Alla har rätt att lämna klagomål till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet – men tänk på att vi inte utreder alla ärenden. Ibland kan vi till exempel skicka ett ärende vidare till den som driver verksamheten, huvudmannen, och be dem utreda istället. Läs mer här:
Detta händer när du har lämnat in klagomål till oss.