Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om:

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

När: Onsdagen den 15 april kl. 10:00–11:00
Var: Vid ditt skrivbord eller annan plats som du väljer själv (med en dator)

Kommuners kontroll över vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras

Under senare år har det skett stora förändringar inom vuxenutbildningen. Antalet elever har ökat markant och utbildningen sker allt oftare genom avtal mellan kommunala huvudmän och enskilda utbildningsanordnare. Skolinspektionen har därför granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll. I granskningen ingår 30 verksamhetsbesök hos 16 olika enskilda utbildningsanordnare.

I granskningen har vi kunnat se att huvudmännens uppföljning inte är tillräckligt anpassad för ändamålet att styra och säkerställa kvaliteten i den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen på entreprenad. Vissa kvalitetsaspekter beaktas inte, exempelvis avseende APL, validering och yrkeslärarnas kompetens. Vi kan också se att huvudmän sällan analyserar de nyckeltal och den statistik de faktiskt samlar in. Uppföljningsarbetet försvåras även av att kommunernas avtal med utbildningsanordnarna inte i tillräcklig grad preciserar vilka kvalitetskrav som ska gälla för utbildningarna. Avtalen är istället ofta allmänt hållna.

Granskningen visar att huvudmännen generellt behöver ta ett betydligt större ansvar för kvaliteten i de utbildningar de erbjuder genom enskilda utbildningsanordnare.

Under webbinariet kommer Katrin Söderlind från Skolinspektionen att berätta om resultaten. Du får också möjlighet att ställa frågor till henne, Simon Husberg från Skolverket och Per Andersson från Linköpings universitet

Mer information om granskningen och rapporten finner du här: https://skolinspektionen.se/komvuxentreprenad

För att delta:
Onsdagen den 15 april klickar du på länken: http://skolinspektionen.adobeconnect.com/skolinspektionen/ cirka tio minuter innan start, det vill säga kl. 9:50. Där ska du välja Enter as Guest, och därefter skiva in ditt namn och ort, exempelvis: Bertil Hansson, Sollefteå

De 100 första kan chatta
De 100 första som loggar in kan ställa frågor och diskutera över en chatt. Övriga kan följa hela sändningen och chatten live, men inte själva delta i chatten. Kommer du inte in direkt, läs anvisningarna och klicka på den nya länken som visas.

Förutsättningar:
En dator med stabil internetuppkoppling och webbläsare Microsoft Edge, Google Chrome, Safari eller Firefox (på iPad använder du appen Adobe Connect), högtalare eller hörlurar för att kunna lyssna.

Vid problem eller tekniska frågor, ring vår tekniska support på 072-729 41 11

Har du frågor om webbinariet, kontakta Birger Österberg på Skolinspektionen, birger.osterberg@skolinspektionen.se.

Webbinariet spelas in och kommer också att kunna ses i efterhand på myndighetens webbplats. Här hittar du inspelningar av samtliga webbinarier som Skolinspektionen anordnat: http://skolinspektionen.se/webbinarier