Fristående skola

Ansökan för start 2021 stängd

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan för att starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten vid en fristående skola. Detta gäller även avvikelser i form av idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökningsformulär gällande skolstart hösten 2022 kommer att läggas ut under hösten 2020.

Här kan du se dina pågående ärenden:

Starta eller utöka skola, skolstart HT 2021 

Förlängd ansökningstid avseende utbildningar som omfattas av förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång.  Ansökningstiden för de utbildningar som berörs kommer att förlängas. Läs mer här:

Förändringar i gymnasieförordningen 

Avvikelser inom de nationella programmen

Här kan du läsa om vad som gäller för avvikelser inom de nationella programmen:
Avvikelser inom de nationella programmen

Ansökan görs på Skolverkets ansökningsblankett. Läs mer här:

Ansök här

Observera att ansökningstiden för avvikelser i form av idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning har gått ut och ansökan har stängts. Ansökan gällande skolstart hösten 2022 kommer att läggas ut under hösten 2020.

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:

Så handläggs ansökan
Kommunens yttrande

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av fristående skolor:

När du får beslutet

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid