Till huvudinnehåll

Ändring i ägar- och ledningskretsen

Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du som huvudman skyldig att anmäla detta inom en månad.

I samband med anmälan hämtar vi in vissa uppgifter från andra myndigheter om nytillkomna fysiska personer i ägar- och ledningskretsen. Vi kan också öppna ett tillsynsärende med anledning av anmälan för att kontrollera ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt huvudmannens ekonomiska förutsättningar.

 

Senast uppdaterad: 17 juli 2020