Till huvudinnehåll

Anmälan om inriktning på det nya frisör- och stylistprogrammet

Anmälan om en eller flera inriktningar på det nya frisör- och stylistprogrammet.

Den 1 januari 2024 skedde förändringar i gymnasieförordningen (Se 2023:654). Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förändringen innebär bland annat att det nationella hantverksprogrammet upphör och frisörprogrammet införs. Yrkesutgångar som tidigare funnits inom ramen för hantverksprogrammet, kommer att vara sökbara inom ramen för avvikelser/särskild variant.

Om en huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) som avser inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet avser att bedriva det nya frisör- och stylistprogrammet med inriktning barberare, frisör eller hår- och makeupstylist ska en anmälan göras till Skolinspektionen. Sista dag för anmälan är den 2 april 2024.

Detta följer av övergångsbestämmelserna till förordningen (2023:654) om ändring i gymnasieförordningen p 15.

Ansökan om att en utbildning ska godkännas som en särskild variant, om en utbildning ska vara riksrekryterande eller om att få en avvikelse i form av s.k riksrekryterande utbildning avseende utbildning som planeras starta höstterminen 2025 ska göras senast den 2 april 2024.

Avgift kommer ej tas ut från enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen som avser någon av inriktningarna finsnickeri, florist, textil design eller övriga hantverk på hantverksprogrammet, och som ansöker om att få anordna motsvarande utbildning enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) som avser inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den inriktning på det nya frisör- och stylistprogrammet (barberare, frisör eller hår- och makeupstylist) som huvudmannen anmäler till Statens skolinspektion. Detta gäller dock endast om anmälan kommer in till Skolinspektionen senast den 2 april 2024. Anmälningsblankett hittar du via länken nedan.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024