Till huvudinnehåll

Skolinspektionen på Bokmässan 2024

På Bokmässan i höst kommer Sveriges fem skolmyndigheter att ha en gemensam mötesplats som heter Skolgården. Där delar vi aktuella frågor, resultat och reflektioner från våra verksamheter och hur vi arbetar tillsammans för en likvärdig skola. Skolinspektionen arrangerar också ett seminarium om Källkritik, tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier, och ett om könsskillnader i val av studier och arbete.
Skolgårdens logotyp

Fem myndigheter i Skolgården

I montern Skolgården kommer det att finnas representanter från myndigheterna och en scen där vi kommer att hålla gemensamma och enskilda seminarier. Besök vår monter och delta i våra seminarier på Bokmässan i Göteborg den 26–29 september.

Till programmet på Skolgården

Skolinspektionens övriga arrangemang

Vi arrangerar följande seminarier på Bokmässan:

Källkritikens roll när demokratin prövas (tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier)

Könsskillnader i val av studier och arbete

Skolinspektionens generaldirektör deltar i båda seminarierna och delar med sig av våra iakttagelser. Medverkar gör också en rad namnkunniga experter på området inklusive en ledamot från Svenska Akademin. 

 

Till mer information om seminarierna