Till huvudinnehåll
En gymnasieklass i ett klassrum
Publicerad: 16 april 2021

Ny rapport: Ombedömning av nationella prov 2019

För elfte året i rad har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än ursprungsbedömaren. Det visar resultatet från 2019 års ombedömningsomgång.

Resultatet bekräftar i stort tidigare ombedömningsomgångar. Vanligast i fallen där bedömningarna skiljer sig åt är att ursprungsbedömaren gjort en generösare bedömning än ombedömaren.