Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2019/20

Skolinspektionen har under 2018 Inför läsåret 2019/20 fått in 317 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Detta är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet godkända ansökningar sjunkit en aning.

Rapport över tillståndsbeslut 2018

Rapport över tillståndsbeslut läsåret 2019/20 

Rapport över inkomna ansökningar 2018

Rapport över inkomna ansökningar läsåret 2019/20 

Tillståndsbeslut och ansökningar skola för skola (Excel)

Tillståndsbeslut läsåret 2019/2020

Ansökningar läsåret 2019/2020

Liten minskning av godkända nyetableringar

Antalet godkända nyetableringar har minskat något jämfört med föregående år samtidigt som antalet godkända utökningar nästan har fördubblats. En stor andel av de godkända utökningarna utgörs av ansökningar om avvikelser inom de nationella programmen i gymnasieskolan.

Antalet godkända grundskolor är det klart lägsta under den period som Skolinspektionen har handlagt denna typ av ärenden. Även intresset för att starta fristående grundskola är det lägsta sedan Skolinspektionen bildades 2008 och övertog ansvaret för tillståndsprövning. För andra året i rad har färre antal grund- och grundsärskolor än gymnasie- och gymnasiesärskolor godkänts. Tidigare år har förhållandet varit det motsatta.

Etableringskontroll 2019

Här finns statistik över etableringskontrollen inför skolstarten höstterminen 2019.

Etableringskontroll 2019

Senast uppdaterad: 14 juni 2024