Till huvudinnehåll

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Här har vi samlat vår statistik om planerad kvalitetsgranskning. I menyn till vänster hittar du statistiken som vi har publicerat de senaste åren.

Namnbyte under 2023

Den 1 juli 2023 bytte inspektionsformen namn från regelbunden kvalitetsgranskning till planerad kvalitetsgranskning. Detta påverkade ingenting vad gäller granskningens innehåll och genomförande.

Senaste statistik 2023

Skolinspektionen har inom den planerade kvalitetsgranskningen fattat 425 beslut under 2023. Här kan du ta del av den senaste statistiken.

Planerad kvalitetsgranskning 2023

Områden vi granskar

När skolor får planerad kvalitetsgranskning ingår fyra bedömningsområden. De är valda enligt beprövad erfarenhet och vad forskning pekat ut som särskilt viktiga för skolutveckling. Områdena för grund- och gymnasieskolor är:

 • Rektors ledarskap
 • Undervisning
 • Trygghet och studiero
 • Bedömning och betygssättning

Inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola granskas dessa områden:

 • Rektors ledarskap
 • Undervisning
 • Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet
 • Bedömning och betyg 

Bedömningsområdet Huvudmannens styrning och stöd ingår dessutom alltid i planerad kvalitetsgranskning av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, samt även i granskningar av grund- eller gymnasieskolor vars huvudman enbart har en skolenhet inom den aktuella skolformen.

I planerad kvalitetsgranskning av huvudmän med flera skolenheter ingår två områden: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt Huvudmannens kompensatoriska arbete.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken för den planerade kvalitetsgranskningen uppdateras vanligtvis två gånger per år. I början av hösten redovisar vi preliminära siffror för första halvåret och i februari-mars presenteras statistiken för hela kalenderåret.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

 • Skolorna och huvudmännen i granskningarna har inte valts ut slumpmässigt. Statistiken kan därför inte generaliseras till att gälla för alla skolor eller huvudmän i riket.
 • Statistiken visar förhållandena som gällde vid tiden då vi genomförde kvalitetsgranskningen. Efter vårt beslut kan skolorna och huvudmännen ha förändrat sitt arbete på de granskade områdena.
 • Statistiken bör inte heller jämföras över tid. Detta beror dels på att modellen för kvalitetsgranskning ständigt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel ny forskning, dels för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt och varierar mellan olika år.

Om planerad kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om planerad kvalitetsgranskning

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

 • Tidsperiod.
 • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2024