Till huvudinnehåll
Sacos och OFRs logotyp

Facklig information

Följande fackliga organisationer är representerade inom Skolinspektionen:

Saco-S

Saco-S är en central förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Med Arbetsgivarverket som motpart förhandlar och sluter Saco-S de centrala avtal som rör löne- och anställningsvillkor för medlemmarna i 22 av de fackförbund som ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Bland de förbund som företräds finns bland andra Akavia, Sveriges skolledarförbund, DIK, Sveriges universitetslärarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
www.saco-s.se

I Saco-S Lönesök kan man söka lönestatistik för statsanställda. Lönesök är tillgänglig genom medlemsinloggning via respektive fackförbund.

OFR

OFR (OFR/S) är förhandlingsorganisation för statsanställda. Med Arbetsgivarverket som motpart förhandlar och sluter OFR de centrala avtal som rör löne- och anställningsvillkor för medlemmarna i bland andra ST och Ledarna.
www.ofr.se

Samverkan

Här kan du ta del av information och protokoll gällande såväl central som lokal samverkan på Skolinspektionen.

Samverkan på Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 16 juni 2020