Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2020/21

Skolinspektionen har under 2019 fått in totalt 213 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor för läsåret 2020/21. Det är en minskning med en tredjedel jämfört med förra året.

Rapport över inkomna ansökningar 2019

Rapport över inkomna ansökningar läsåret 2020/21

Tillståndsbeslut skola för skola (Excel)

Tillståndsbeslut läsåret 2020/21

Ansökningsstatistik 2009-2019 (Excel)

Tabellen visar antal ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig skola efter skolform 2009-2019.

Ansökningar 2009-2019

Fler grundskolor än gymnasieskolor har fått tillstånd

Av de 213 inkomna ansökningarna rör 87 nyetablering och 126 utökning av fristående skola. Antalet godkända ansökningar är 99, varav 36 rör nyetablering och 63 utökning av befintlig skola.

Antalet godkända ansökningar om att starta fristående skola har ökat något jämfört med tidigare år, trots att antalet ansökningar var betydligt färre i år. Fler grundskolor än gymnasieskolor har fått tillstånd att starta, vilket inte har varit fallet de senaste två åren. Nedan kan du ta del av antalet beslut och ansökningar.

Senast uppdaterad: 14 juni 2024