Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter om olämplig legitimerad lärare eller förskollärare

Här kan du lämna uppgifter om en legitimerad lärare eller förskollärare bett sig olämpligt. Skolinspektionen är ansvarig för anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN).

Det är enbart Skolinspektionen som kan föra ärenden vidare till LAN.

LAN prövar om lärare eller förskollärare som visat sig vara olämpliga eller oskickliga att utöva yrket ska få en varning eller få sina legitimationer återkallade.

Hur kan Skolinspektionen inleda utredningar?

Skolinspektionen kan starta utredningar om lärarlegitimationer utifrån uppgifter som lämnas in till myndigheten. Skolinspektionen kan också själv ta initiativ till att utreda ärenden om vi till exempel vid skolbesök eller på annat sätt upptäckt missförhållanden.

Även domstolar har en skyldighet att skicka domar till Skolinspektionen där legitimerade lärare dömts för brott begångna inom yrkesutövningen eller andra allvarliga brott, såsom grov misshandel och sexualbrott.

Lämna uppgifter via webbformulär

Du lämnar uppgifter om olämplig legitimerad lärare eller förskollärare i samma webbformulär som rör missförhållanden i skolan.

Lämna uppgifter till Skolinspektionen

Utifrån vilka grunder utreder Skolinspektionen?

En legitimerad lärare eller förskollärare kan bli varnad av följande skäl:

  • Varit oskicklig i sin yrkesutövning.
  • I eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att hens lämplighet att verka i yrket kan sättas i fråga.
  • På annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.

En legitimerad lärare eller förskollärare kan få sin legitimation återkallad av följande skäl:

  • Har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning.
  • I eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hens lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan sättas i fråga.
  • På grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande.
  • På annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning.
  • Inte följt ett föreläggande om läkarundersökning från Lärarnas ansvarsnämnd.
  • Själv begär att legitimationen ska återkallas.

Vad händer efter en utredning?

Om Skolinspektionen efter utredning anser att läraren eller förskolläraren bör varnas eller få sin lärarlegitimation återkallad, kan Skolinspektionen lämna in en anmälan till LAN.

Det är LAN som sedan fattar beslut i ärendet och bestämmer om läraren/förskolläraren ska varnas eller bli av med sin legitimation.

LAN finns på Skolverket, men är ett särskilt beslutsorgan som ansvarar för sina egna beslut.

Senast uppdaterad: 25 november 2022