Till huvudinnehåll

Resultat Skolenkäten 2021

Årets omgång av Skolenkäten omfattar närmare 400 000 svar från elever, lärare och föräldrar. Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten 2021.

Skolenkäten_2021.jpg

Ta del av resultatet

Totalt drygt 3200 skolor över hela riket från Ystad till Pajala har svarat på årets skolenkät. Resultaten är sammanställda nedan i PDF- och Excelformat.

Resultat Skolenkäten 2021 (PDF)

Totalrapport 2021
Fakta Skolenkäten 2021

Resultat Skolenkäten 2022

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag i rapportformat:
Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Alla skolor deltar

Skolenkäten genomförs sedan 2021 en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Skolenkäten 2010-2020

Vill du veta hur man har svarat på Skolenkäten genom åren? 2021 släppte vi rapporten "Tio år av elevers röster" där vi samlat in närmare 2,5 miljoner enkätsvar från landets elever, föräldrar och skolpersonal under perioden 2010-2020. 

I rapporten har vi tittat på Skolenkätens kärnfrågor trygghet och studiero, stimulans och utmaningar, hjälp och stöd, bedömning samt pedagogiskt ledarskap. 

Skolenkäten 2010-2020

Senast uppdaterad: 5 maj 2021