Till huvudinnehåll

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Ansökan

Ansökan för HT 2025 är stängd.

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Du kan läsa mer om distansundervisning på Skolverkets webbplats här.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024