Till huvudinnehåll

Inspektion – steg för steg

Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här finns den information du behöver.

Vi granskar all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.