Till huvudinnehåll

Avtal om samverkan

Samverkan innebär att en kommun avtalar med en annan kommun, region eller staten att denna ska ta över uppgifter enligt skollagen på ett visst område.

Anmälan

Samverkansavtalen ska anmälas till Skolinspektionen.

Skicka in avtalet till tillstand@skolinspektionen.se och ange att det gäller en anmälan om samverkan.

Ett avtal om samverkan innebär att den som tar över ansvaret också tar över huvudmannaskapet för uppgifterna.

Ett avtal om samverkan får endast avse att en kommun sluter avtal om samverkan med en annan kommun om uppgifter inom:

  • förskolan,
  • fritidshemmet,
  • kommunal vuxenutbildning, och
  • pedagogisk verksamhet

Eller att en kommun sluter avtal om samverkan med en region om uppgifter inom

  • kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, och
  • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Eller en kommun sluter avtal om samverkan med staten som huvudman för sameskolan om uppgifter inom förskolan.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024