Till huvudinnehåll

Statistik om planerad- och riktad tillsyn

Varje år genomför Skolinspektionen tillsyn och kvalitetsgranskning av skolor och utbildningsverksamheter. I tillsynen granskar myndigheten att skollagen följs.

Senaste statistik 2023

Under 2023 fattades totalt 963 beslut inom riktad tillsyn och 110 beslut inom planerad tillsyn. Av den riktade tillsynen rörde 373 riktad tillsyn - generell och 590 riktad tillsyn - individ. 

Planerad tillsyn 2023
Riktad tillsyn - generell 2023
Riktad tillsyn - individ 2023

Om statistiken

Tillsyn genomförs bland annat i form av planerad och riktad tillsyn. Till den planerade tillsynen väljs skolor ut med hjälp av en risk- och väsentlighetsanalys som består av flera delar. Riktad tillsyn och utredningar rörande lärares lämplighet och oskicklighet startas främst utifrån inkomna signaler om missförhållanden. Därtill får fristående skolor som avser att starta under kommande läsår tillsyn i form av etableringskontroll.

Förändring i tillsynen

Planerad tillsyn ersatte 1 juli 2023 det som tidigare hette regelbunden tillsyn. Bakgrunden till att planerad tillsyn utvecklats är att anpassningar behövde göras efter en tidigare dom från högsta förvaltningsdomstolen.

Den riktade tillsynen omfattar från och med 2023 såväl riktad tillsyn i individärenden som riktad tillsyn på generell nivå. Tidigare genomfördes tillsyn utifrån individärenden och riktad tillsyn.

Statistiken uppdateras en till två gånger per år

Statistiken uppdateras en eller två gånger per år, beroende på hur många tillsyner som har genomförts. Vanligtvis redovisar vi preliminära siffror för halvåret i början av hösten och i februari-mars redovisas statistik för hela kalenderåret.

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2024