Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En skola ovanifrån

Ny rapport: Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Vi har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande f...

Vi har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granska...

2 februari 2023

stödmaterial älp

Stödmaterial för kommunernas ägar- och ledningsprövning

Nu finns ett stödmaterial för kommuner som ska göra ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor och fritidshem. Stödmaterialet är ett hjälpmedel för kommuner när de ska göra en prövning av e...

Nu finns ett stödmaterial för kommuner som ska göra ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor och fritidshem. Stödmaterialet är ett hjälpm...

1 februari 2023

Elever i ett klassrum

Uppföljning av skolors arbete med att hantera pandemins konsekvenser

Skolinspektionen har följt upp hur grund- och gymnasieskolor arbetar med att hantera negativa konsekvenser som följde med covid-19-pandemin.

Skolinspektionen har följt upp hur grund- och gymnasieskolor arbetar med att hantera negativa konsekvenser som följde med covid-19-pandemin.

30 januari 2023