Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Pressmeddelande: Utbildningens kvalitet behöver utvecklas inom SiS

Inspektion visar att undervisningstiden vid Statens institutionsstyrelses (SiS) skolor är låg och att många elever har hög frånvaro. Det finns också en betydande variation mellan SIS skolor. Skoli...

Inspektion visar att undervisningstiden vid Statens institutionsstyrelses (SiS) skolor är låg och att många elever har hög frånvaro. Det finns ock...

10 maj 2021

Person som bläddrar i  bok

Skola inom statlig tvångsvård - kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem

Placering på ett särskilt ungdomshem är en av de mest ingripande åtgärderna som kan vidtas mot ett barn eller en ungdom. En bra skolverksamhet under den tid som ett barn eller en ungdom vistas på e...

Placering på ett särskilt ungdomshem är en av de mest ingripande åtgärderna som kan vidtas mot ett barn eller en ungdom. En bra skolverksamhet unde...

10 maj 2021

En vuxen elev sitter och studerar med bok och laptop.

Utmaningar med undervisning på distans i komvux

Elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att ...

Elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elev...

6 maj 2021