Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Hur står det till med skolans sex- och samlevnadsundervisning

Vi har granskat sex- och samlevnadsundervisningen. Använd gärna vår rapport som en bra grund för diskussioner om hur sex- och samlevnadsundervisning genomförs på din skola.

Aktuellt

Ny rapport: En lovskola som gör skillnad

Skolinspektionen har under två veckor i juli 2020 kartlagt skolhuvudmännens arbete med att genomföra lovskola. Vi har bland annat tittat på vilka möjligheter och utmaningar skolhuvudmännen anger fö...

Skolinspektionen har under två veckor i juli 2020 kartlagt skolhuvudmännens arbete med att genomföra lovskola. Vi har bland annat tittat på vilka m...

28 september 2020

Rektor pratar inför en liten grupp kollegor som sitter runt ett bord

Ny rapport: Resultatskillnader inom skolor

Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. Skolinspektionen har i en granskning tittat på hur rektorer analyserar skillnader i kun...

Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. Skolinspektionen har i en granskning ...

22 september 2020

Förskollärare undervisar tre barn vid ett lågt bord

Förenklade granskningar under hösten 2020

Under hösten kommer vi att genomföra två förenklade granskningar på distans. Detta med anledning av covid-19-pandemin och alla de nya utmaningar det inneburit för landets skolor. Vi är lyhörda för ...

Under hösten kommer vi att genomföra två förenklade granskningar på distans. Detta med anledning av covid-19-pandemin och alla de nya utmaningar de...

22 september 2020

Missförhållanden i skolan?

Här har vi samlat information om hur det går till när vi får in uppgifter om missförhållanden på en skola.