Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Skolbyggnad och skolgård under klarblå himmel

Ny statistik: Ökning av internationella skolor i årets ansökningsomgång

Ansökningarna för att starta internationell skola har i år mer än fördubblats jämfört med fjolåret. Det visar siffrorna i årets ansökningsomgång för att starta eller utöka fristående skola inför lä...

Ansökningarna för att starta internationell skola har i år mer än fördubblats jämfört med fjolåret. Det visar siffrorna i årets ansökningsomgång fö...

20 april 2021

En gymnasieklass i ett klassrum

Ny rapport: Ombedömning av nationella prov 2019

För elfte året i rad har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än ursprungsbedömaren. Det visar resultatet frå...

För elfte året i rad har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömni...

16 april 2021

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen...

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bi...

6 april 2021