Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En gymnasieklass i ett klassrum

Fortsatta skillnader mellan pojkar och flickor i skolan

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors upplevelser av skolan. Vi har samlat några av de iakttagelser som Skolinspektione...

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors upplevelser av skolan. Vi har s...

21 juni 2022

Skolinspektionen får större möjlighet att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 juli 2022 som bland annat innebär att Skolinspektionen får större möjligheter att stänga skolor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 juli 2022 som bland annat innebär att Skolinspektionen får större möjligheter att stänga sko...

21 juni 2022

En högstadieklass lyssnar under en lektion

Granskning av skolor med långvarigt låga kunskapsresultat ledde till åtgärder

Skolinspektionen publicerade 2021 en granskning av 28 skolor som haft långvarigt låga kunskapsresultat. En uppföljning visar nu att många av huvudmännen som ingick i granskningen har satt in åtgärder.

Skolinspektionen publicerade 2021 en granskning av 28 skolor som haft långvarigt låga kunskapsresultat. En uppföljning visar nu att många av huvudm...

21 juni 2022