Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En illustration på en dator, skolbyggnad och böcker

Se filmen från seminariet om elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen

Den 15 juni diskuterade vi vuxenutbildningen under pandemin under ett seminarium. Vilka erfarenheter och utmaningar framkom under våren när mycket av undervisningen skedde på distans? Nu kan du se ...

Den 15 juni diskuterade vi vuxenutbildningen under pandemin under ett seminarium. Vilka erfarenheter och utmaningar framkom under våren när mycket ...

7 juli 2021

Skolinspektionen stänger Gårdeby friskola i Söderköpings kommun

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Gårdeby Friskola Ekonomisk förening i Söderköping. Detta då Gårdeby Friskola Ekonomisk förening inte har ekonomiska förutsättningar att ...

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Gårdeby Friskola Ekonomisk förening i Söderköping. Detta då Gårdeby Friskola Ekonomisk...

5 juli 2021

Två elever vid ett fönster

Distansundervisning kan påverka flickor och pojkar olika

Skolan har svårigheter att ge elever tillräckligt stöd och stimulans i undervisningen på distans. Arbetet med att främja och förebygga ohälsa hos eleverna visar sig också vara förenat med utmaninga...

Skolan har svårigheter att ge elever tillräckligt stöd och stimulans i undervisningen på distans. Arbetet med att främja och förebygga ohälsa hos e...

30 juni 2021