Till huvudinnehåll

Planerad kvalitetsgranskning 2023

Skolinspektionen har fattat totalt 425 beslut inom planerad kvalitetsgranskning under 2023, vilket är det högsta antalet beslut hittills inom planerad kvalitetsgranskning.

Totalt har 425 beslut fattats

Totalt har 425 beslut fattats inom planerad kvalitetsgranskning under 2023, varav 410 skolenhetsbeslut och 15 huvudmannabeslut.

  • I 19 procent av skolenhetsbesluten bedömdes skolan uppfylla kvalitetskriterierna i hög utsträckning inom samtliga fyra bedömningsområden på skolenhetsnivå. Resterande 81 procent innehöll minst ett utvecklingsområde.
  • Av de 15 huvudmän som granskades bedömdes tre uppfylla kvalitetskriterierna i hög utsträckning inom båda bedömningsområdena som ingår i granskningen. Resterande tolv huvudmän hade minst ett utvecklingsområde.
  • I 100 skolenhetsbeslut ingick bedömningsområdet Huvudmannens styrning och stöd. Av besluten hade 53 procent utvecklingsområden inom bedömningsområdet.
  • Det vanligaste bedömningsområdet på skolenhetsnivå som grund- och gymnasieskolor fick utvecklingsområde inom var Rektors ledarskap (68 procent).
  • För anpassade grund- och gymnasieskolor var Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet (59 procent) samt Rektors ledarskap (58 procent) de vanligaste bedömningsområdena på skolenhetsnivå att få utvecklingsområde inom.

Namnbyte under 2023

Den 1 juli 2023 bytte inspektionsformen namn från regelbunden kvalitetsgranskning till planerad kvalitetsgranskning. Detta påverkade ingenting vad gäller granskningens innehåll och genomförande.

Om statistiken

Här kan du läsa mer om vad planerad kvalitetsgranskning är och vad vi tittar på och vad som är viktigt att tänka på för att tolka statistiken korrekt.

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Om planerad kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om planerad kvalitetsgranskning

Senast uppdaterad: 6 mars 2024