Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2018/19

Skolinspektionen har under 2017 godkänt 34 nya fristående skolor att starta läsåret 2018/19. Detta motsvarar 30 procent av alla inkomna ansökningar om att starta fristående skola. Andelen godkända ansökningar har legat på ungefär samma nivå under flera år.

Till skillnad från tidigare år rör flest godkännanden gymnasieskolor och antal godkända gymnasieskolor har ökat från 12 förra året till 20 i år. Fler ansökningar inkom under perioden men andelen godkända ansökningar har också ökat, från 27 till 36 procent.

tillstånd graf 2017

För fristående grundskolor är situationen den omvända. Antalet ansökningar har minskat men även andelen godkända ansökningar, från 34 till 24 procent. Endast 13 fristående grundskolor har fått godkänt att starta, jämfört med 35 förra året.

53 fristående skolor får utöka sin verksamhet 2018

Skolinspektionen har godkänt 53 befintliga fristående skolor om att få utöka sin verksamhet med start läsåret 2018/19. Detta motsvarar 42 procent av alla ansökningar om att utöka sin verksamhet. Motsvarade siffra låg på 48 procent förra året då 58 skolor godkändes. 

Beslut om ansökningar läsåret 2018-2019 (pdf)

Etableringskontroll 2018

Här finns statistik över etableringskontrollen inför skolstarten höstterminen 2018.

Etableringskontroll 2018

Statistikrapport

I nedanstående rapport finns statistik över ansökningar om att starta eller utöka fristående skola 2018/19, vilka skolformer ansökningarna gäller, vilken typ av kommuner ansökningarna gäller och hur många som ansökt.

Ansökningar läsåret 2018-2019

Beslutsstatistik (tabeller)

Tabellen visar antal ansökningar som godkännandes att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform, 2017.

Statistik över ansökningar och beslut 2017

Tabell - etableringskontroll 2018

Ansökningar, sorterat på skolform och ansökningstyp

Tabellen visar antal ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform, ansökningsomgång 2009-2017.

Antal ansökningar, 2009-2017

Senast uppdaterad: 14 juni 2024