Till huvudinnehåll

Ändring i ägar- och ledningskrets

Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du som huvudman skyldig att anmäla detta inom en månad.

I samband med anmälan hämtar vi in vissa uppgifter från andra myndigheter om nytillkomna fysiska personer i ägar- och ledningskretsen. Vi kan också öppna ett tillsynsärende med anledning av anmälan för att kontrollera ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt huvudmannens ekonomiska förutsättningar.

Svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning

Hur, när och varför gör vi en ägar- och ledningsprövning? Här hittar du svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning.

Frågor och svar om ägar- och ledningsprövning

Senast uppdaterad: 25 juni 2024