Till huvudinnehåll

O Školskoj inspekciji

Švedski školski inspektorat je vladina agencija čiji je cilj da osigura da će sva djeca i učenici dobiti jednako i kvalitetno obrazovanje u sigurnom okruženju.

Provodimo inspekciju u školama i vršimo procjenu prijava za osnivanje nezavisnih škola te osiguravamo da škole djeluju u skladu sa zakonima i propisima.

Švedski školski inspektorat ima i predstavnika za djecu i učenike, BEO

Predstavnik za djecu i učenike (BEO) štiti prava djece i učenika i provodi istragu vezanu za prijave o vršnjačkom nasilju i zlostavljačkom ponašanju u školi. BEO također može tražiti naknadu štete u ime djece i učenika koji su pretrpjeli zlostavljačko ponašanje i vršnjačko nasilje.

Loše upravljanje školom

Ovdje možete pronaći informacije ako smatrate da u školi postoje problemi ili da se prema djetetu ili učeniku neko pogrešno ili loše ophodi.

Razgovarajte sa predškolskom ustanovom ili školom

 • U slučaju problema u predškolskoj ustanovi/školi, o tom pitanju treba razgovarati sa nastavnikom/nastavnicom, direktorom škole ili drugim osobljem. Direktor škole ima odgovornost osigurati da će djeca/učenici dobiti podršku koja im je potrebna. Direktor također rukovodi nastavnicima i osobljem u predškolskoj ustanovi/školi.

Koristite mehanizam rješavanja pritužbi glavnog organizatora

 • Ako niste zadovoljni direktorovim rukovođenjem, trebate kontaktirati glavnog organizatora. Glavni organizator je općina ili strana koja je vlasnik nezavisne škole ili je odgovorna za nju. Glavni organizator je dužan osigurati djeci i učenicima dobro obrazovanje i osjećaj sigurnosti u školi. Glavni organizator mora primati i istražiti pritužbe.
 • Ako želite uložiti pritužbu putem mehanizma rješavanja pritužbi glavnog organizatora, možete potražiti relevantne informacije na web lokaciji škole ili web lokaciji glavnog organizatora. Također možete zatražiti pomoć od nekoga u školi.

Dostavite informacije Švedskom školskom inspektoratu

Ako postoje ozbiljni problemi u školi i ako glavni organizator ne riješi probleme, možete kontaktirati Švedski školski inspektorat.

 • Ne provodimo istragu o svim dostavljenim informacijama, već na osnovu našeg zadatka odlučujemo da li treba pokrenuti istragu i, ako da, na koji način.
 • Odluka o pokretanju ili nepokretanju istrage ovisi o našem prethodnom iskustvu sa školom, glavnim organizatorom i o svim drugim indicijama koje smo primili. Na primjer, može se raditi o nekom pitanju s kojim smo se upoznali kroz školske upitnike koje su popunili učenici, osoblje i staratelji, naše prethodne inspekcije i druge statističke podatke dostupne o školi.
 • Da bi rad Švedskog školskog inspektorata bio koristan za što veći broj učenika, opsežniju istragu slučajeva provodimo na nivou cijele škole, dok će se u manjoj mjeri vršiti istraga slučajeva vezanih za pojedinačnu djecu/učenike. To znači da čak i ako se prijava koju je primio Švedski školski inspektorat odnosi na pojedinog učenika, možemo odlučiti da istragu po osnovu prijave provedemo na nivou škole.
 • Švedski školski inspektorat i predstavnik za djecu i učenike (BEO) vrše istragu određenih pitanja vezanih za pojedinačne učenike – na primjer, kada je učenik podvrgnut zlostavljačkom ponašanju, u velikoj mjeri izostaje s nastave ili ako u školi postoje ozbiljni nedostaci u smislu podrške za učenike. Prije nego što Švedski školski inspektorat ili BEO pokrenu istragu, vršimo procjenu da li je državni nadzor opravdan. To znači da ćemo ispitati sve poznate činjenice o školi i glavnom organizatoru, kao i način na koji se glavni organizator nosi sa nedostacima.
 • Čak i ako ne pokrenemo istragu, zahvalni smo na vašim informacijama. Vaše prijave mogu se koristiti na različite načine i izuzetno su značajne u našem nadzornom radu kako bismo izradili pregled škole.

Načelo javnog pristupa službenim evidencijama

Sve primljene informacije postaju takozvani službeni dokumenti. To znači da svako ima pravo da ih pročita. Švedski školski inspektorat ne otkriva informacije koje su obuhvaćene obavezom čuvanja poslovne tajne. U skladu sa Uredbom o zaštiti podataka, Švedski školski inspektorat je također dužan zaštititi osjetljive lične podatke od neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Odgovornost za lične podatke

Švedski školski inspektorat je odgovoran za lične podatke tokom obrade ličnih podataka kojima agencija rukuje. Kada nas kontaktirate, lične podatke možemo obrađivati kako je navedeno u nastavku:

 • Registracija u našim IT sistemima
 • Prosljeđivanje drugoj vladinoj agenciji
 • Rukovanje u okviru nadzornih aktivnosti
 • Čuvanje i arhiviranje

Za više informacija u pogledu naših pravila o zaštiti privatnosti i vašim pravima kao subjekta podataka, pogledajte

https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/

Kontakt informacije

Telefon: +46 (0) 8 586 080 00
E-pošta: skolinspektionen@skolinspektionen.se 
Poštanska adresa: Box 23069, 104 35 Stockholm

 

Senast uppdaterad: 26 januari 2022