Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Ombedömning av nationella prov

Här kan du ta del av Skolinspektionens rapporter från ombedömningen av nationella prov.

Skolinspektionen fick under åren 2009-2019 årligen i uppdrag av regeringen att ombedöma nationella prov. Syftet var att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven. För varje omgång av ombedömningen samlades kopior på redan genomförda prov från ett urval skolor in och bedömdes en andra gång av legitimerade lärare. Urvalet av skolor och ämnen har varierat mellan åren.

Resultaten från ombedömningen har sammanställts i totalrapporter samt per skola. De skolvisa resultaten används som underlag inför Skolinspektionens regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskning. Rapporter från ombedömningen hittar du här: 

Rapporter från ombedömning

Rapporter från ombedömning av nationella prov

Resultat per skola hittar du på Skolverkets statistiksida:

Skolverkets statistiksök

Har du frågor?

Har du frågor om ombedömningen av nationella prov är du välkommen att mejla dem till: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 20 maj 2021