Till huvudinnehåll

Ändring av ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du begära att det ändras. Det kan du göra för färdighetsprov, tvåspråkig undervisning, undervisning på engelska och utbildning utan timplan.

Ansökan

Det är bara den som har ansökt om ett beslut som kan begära att det ändras. 

Mejla ansökan till tillstand@skolinspektionen.se eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm. Se till att diarienummer som ärendet har står med.

Din begäran kan ha formen av ett vanligt brev/e-postmeddelande där du beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras. I begäran ska det framgå att samtliga avslagsgrunder har rättats till.

Beslut om att använda färdighetsprov, tvåspråkig undervisning, undervisning på engelska eller utbildning utan timplan går inte att överklaga till domstol.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024