Till huvudinnehåll
Flygfoto på en skola

Etableringskontroller av fristående skolor

Här kan du ta del av vår statistik från de etableringskontroller av friskolor vi gjort under perioden 2018-2023. 

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig friskola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om vi godkänner ansökan görs samtidigt en etableringskontroll innan utbildningen får starta. Syftet med etableringskontrollen är att se om det finns förutsättningar för att ge elever en god utbildning i en trygg miljö.

Statistik från etableringskontroller 2018-2023

Etableringskontroll 2023

Inför höstterminen 2023 genomförde Skolinspektionen 57 etableringskontroller hos 40 olika huvudmän. I årets kontroll var det 17 skolenheter med 15 olika huvudmän som hade någon brist.

Etableringskontroll 2023

Etableringskontroll 2022

Inför höstterminen 2022 genomförde Skolinspektionen sammanlagt 83 etableringskontroller av 50 olika huvudmän. 30 skolor hade någon form av brist.

Etableringskontroll 2022

Etableringskontroll 2021

Inför höstterminen 2021 genomförde Skolinspektionen sammanlagt 91 etableringskontroller på 88 skolor i landet. Tolv friskolor hade någon form av brist.

Etableringskontroll 2021

Etableringskontroll 2020

Totalt genomförde vi 51 etableringskontroller på 46 friskolor inför höstterminen 2020. Nio av dessa friskolor hade någon form av brist.

Etableringskontroll 2020

Etableringskontroll 2019

Inför skolstarten höstterminen 2019 genomförde vi etableringskontroller på 58 friskolor i 36 kommuner i landet. Tolv av dessa skolor hade någon form av brist.

Etableringskontroll 2019

Etableringskontroll 2018

Skolinspektionen genomförde 61 etableringskontroller inför höstterminen 2018. Av dessa rörde 24 nyetablerad verksamhet medan 37 rörde utökningar av redan befintliga skolenheter. Fem friskolor hade brist.

Etableringskontroll 2018

Senast uppdaterad: 27 september 2021