Till huvudinnehåll

Så bedöms huvudmän

Utöver att besöka skolor granskar vi skolhuvudmännens ansvarstagande för sina verksamheter.

Ett huvudmannabesök sker på olika sätt beroende på hur stor huvudmannen är. Om huvudmannen enbart har en skolenhet sker besöket oftast i samband med en inspektion av skolenheten.

Planeringen av inspektion av huvudmän med fler skolenheter stäms alltid av i förväg med skolchefen. Vanligast är att vi intervjuar olika företrädare för huvudmannen, men det kan också ske observationer i olika verksamheter.

Bland annat inspekteras förutsättningar för och utveckling av utbildning.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023