Till huvudinnehåll

Resultat Skolenkäten 2024

Här kan du ta del av resultaten från Skolenkäten 2024. Årets omgång omfattar svar från nära 400 000 elever, lärare och föräldrar. Skolenkäten görs en gång per år och då deltar hälften av landets skolor. Under 2024 deltog totalt 3 096 skolor från Trelleborg till Kiruna.

Trygghet och studiero 2024

Under våren 2024 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för 24:e gången. Resultatet visar att de flesta, men inte alla, elever känner sig trygga. Det är inte heller alla elever som tycker sig ha arbetsro under lektionerna, men elevernas upplevelse av trygghet och arbetsro varierar mellan skolor.  

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2024

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, lärare i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt anpassad grundskola.

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Fakta om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 29 maj 2024