Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2022/23

Skolinspektionen har under 2021 tagit emot 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående skola inför läsåret 2022/23. Av dessa har vi godkänt 107, varav 52 rör nyetablering och 55 rör utökning av befintlig verksamhet. Det kan jämföras med 2020 då 100 av 208 inkomna ansökningar godkändes.

Rapport över tillståndsbeslut 2021

Rapport över tillståndsbeslut läsåret 2022/23

Rapport över inkomna ansökningar 2021

Rapport över inkomna ansökningar läsåret 2022/23

Tillståndsbeslut och ansökningar skola för skola (Excel)

Tillståndsbeslut läsåret 2022/23

Ansökningar läsåret 2022/2023 

Ökning av ansökningar om internationell skola men få godkända

Intresset för att starta internationell skola har ökat de senaste åren. Internationella skolor följer ett annat lands eller en internationell läroplan samt undervisar på andra språk än svenska. I årets ansökningsomgång har vi fått in 33 ansökningar om att starta internationell skola. Det är nästan dubbelt så många som 2020 och tre gånger så många som 2019. En aktör som står bakom alla dessa ansökningar och vi har godkänt två av dem. 

Fler nya grundskolor än gymnasieskolor

Vi har fått in 92 ansökningar om nyetablering av grundskola och internationell skola på grundskolenivå. Detta är den högsta siffran sedan 2016. Av dessa ansökningar har vi godkänt 37. När det gäller nyetablering av gymnasieskola, gymnasiesärskola och internationell skola på gymnasienivå har vi godkänt 17 av 62 inkomna ansökningar.

Utbildning med distansundervisning

Distansundervisning är en ny tillståndstyp för 2021 som regeringen beslutade om 2020. Utöver de 223 inkomna ansökningarna om fristående och internationell skola har vi fått in fyra ansökningar om att få bedriva utbildning med distansundervisning. Två av ansökningarna är ännu inte beslutade medan de övriga två har avslagits.

Senast uppdaterad: 14 juni 2024