Till huvudinnehåll

Resultat Skolenkäten 2022

Här kan du ta del av resultaten från Skolenkäten 2022. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från sammanlagt 360 000 elever, lärare och föräldrar.

Totalt har 3 117 skolor från Simrishamn till Kiruna svarat på årets skolenkät. Du kan ta del av de sammanställda resultaten nedan.

Trygghet och studiero 2022

Under våren 2022 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för tjugoandra gången. Ett av frågeområdena i enkäten är trygghet och studiero och även om de flesta elever känner sig trygga i skolan är det inte alla som gör det. Läs mer om trygghet och studiero i årets enkät här: 
Trygghet och studiero - Skolenkäten 2022

Förändringar i Skolenkäten

Inför enkätomgången 2022 gjorde vi en översyn av Skolenkäten som resulterade i följande övergripande förändringar:

  • Från påståenden till frågeformat. Direkta frågor är lättare att förstå och besvara vilket är särskilt viktigt då Skolenkäten bland annat riktas till yngre elever (åk 5).
  • Byte av respondentgrupp från elever i årskurs 9 till elever i årskurs 8. När enkäten besvaras i årskurs åtta har eleverna större möjlighet att ta del av ett eventuellt förbättringsarbete mot bakgrund av enkätresultatet.
  • Färre enkätversioner. Från sex enkäter till tre, eftersom det förenklar och effektiviserar datainsamlingen. Det finns nu en enkätversion till respektive målgrupp; elever (åk 5, 8 och gymnasiets år 2), lärare (grundskola och gymnasieskola) och vårdnadshavare (förskoleklass, grundskola och grundsärskola).

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Skolenkäten genomförs sedan 2021 en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten