Till huvudinnehåll

Om oss

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. 

Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola). De här verksamheterna inspekterar vi.

Effekter av vårt arbete

Vi besöker ungefär 1000 skolor varje år. Majoriteten av de skolor som vi anmärker på rättar sig redan efter första påpekandet.

Vad gör Skolinspektionen?

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän driver sina verksamheter enligt lagar och förordningar.

Barn och elevombudet, BEO

Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och...

Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN

Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN är en egen myndighet som får sina kansliresurser från Skolinspektionen. Nämnden prövar överklaganden av vissa beslut inom skolväsendet.

Kontakta Skolinspektionen

Allmänna frågor och klagomål:
Telefon: 08-586 080 00
Telefontid: vardagar 09:00-12:00

Lediga jobb

Vill du arbeta för alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö? Här hittar du våra lediga tjänster.