Till huvudinnehåll

Miljöledning

Skolinspektionen ska värna om miljön och en hållbar utveckling för kommande generationer.

Med ett aktivt arbete i Skolinspektionens miljöledningssystem (systematisk kvalitetsarbete med miljöfrågor) ska Skolinspektionen ta ansvar för den påverkan myndighetens verksamhet har på miljön.

Miljöaspekten är en naturlig del i verksamhetsprocessen och är en självklar del i myndighetens löpande arbete.

Skolinspektionen ska:

  • utbilda och motivera myndighetens anställda i att ta hänsyn till och integrera miljöfrågor i det dagliga arbetet,
  • inom samtliga verksamhetsområden systematiskt arbeta med att minska negativ miljöpåverkan i verksamheten,
  • kontinuerligt följa upp, utvärdera och ständigt förbättra myndighetens miljöarbete enligt fastställda miljömål,
  • ställa tydliga miljökrav i enighet med Skolinspektionens policys och riktlinjer vid upphandling av underleverantörer, varor och tjänster.
Senast uppdaterad: 6 augusti 2020