Till huvudinnehåll

Olika sätt att bedriva utbildning för vuxna

Här beskriver vi skillnaderna när det gäller betygsrätt för utbildning på entreprenad, på uppdrag och på folkhögskola.

Utbildning på entreprenad

Det är bara kommuner och landsting som får vara huvudmän* för kommunal vuxenutbildning (komvux) och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning. Endast kommuner får vara huvudmän för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). 

Överlämning av uppgifter till utbildningsanordnare

Huvudmannen får lämna över uppgifter inom kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på entreprenad till en enskild utbildningsanordnare. Utbildningsanordnaren är den juridiska person som utför uppgifterna för huvudmannens räkning. Huvudmannen behåller dock det yttersta ansvaret för att utbildningen följer lagar och regler, och utbildningen måste följa hela regelverket för den aktuella skolformen.

Huvudmannen kan också lägga över några av rektors uppgifter på utbildningsanordnaren (entreprenören), som till exempel ansvaret för betygssättning, men då måste utbildningsanordnaren ha betygsrätt för vuxenutbildning. Beslut om vilka orienteringskurser och vilka individuella kurser som ska ges samt huruvida nationella kurser ska delas upp i delkurser kan dock inte lämnas över. Inte heller hur många verksamhetspoäng dessa kurser eller delkurser ska omfatta.

Utbildning på uppdrag

Olika juridiska personer, som till exempel företag, kommuner eller organisationer, kan lägga ut utbildning för vuxna på uppdrag. Då handlar det om utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning eller kommunal vuxenutbildning som anpasssad utbildning. Sådan uppdragsutbildning får bara ges till de elever som uppdragsgivaren utsett.

Utbildningsanordnare som bedriver vuxenutbildning på uppdrag kan ansöka om rätt att sätta och utfärda betyg och intyg, så kallad betygsrätt. Utbildningen får dock inte omfatta en gymnasieexamen. Utbildningen kan heller inte omfatta gymnasiearbete, arbete för anpassad gymnasieskola, delkurser, orienteringskurser, individuella kurser eller bevis för anpassad gymnasieskola.

Utbildning på folkhögskola

En folkhögskola kan erbjuda utbildning som motsvarar sfi utan uppdrag av någon annan juridisk person. En person som är behörig och har rätt till utbildning i sfi kan därför välja att få sin utbildning motsvarande utbildning i sfi på en folkhögskola med betygsrätt, istället för hos kommunen.

Om folkhögskolan drivs av en enskild, till exempel en ideell förening, kan denna också ansöka om betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning. Då gäller samma villkor som för övriga enskilda utbildningsanordnare, se avsnittet om utbildning på uppdrag ovan.

* Huvudmannen är den som driver en utbildning och som ansvarar för att den följer de lagar och regler som finns för utbildningen.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024