Till huvudinnehåll

Så bedöms skolor

Faktorer som är viktiga för elevers lärande och trygghet står i fokus vid en inspektion.

Bland annat inspekteras följande områden:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassning och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för skolenheten
  • Styrning och utveckling av verksamheten.

 

Senast uppdaterad: 9 maj 2023