Till huvudinnehåll

Stödets omfattning

En ägar- och ledningsprövning är enligt skollagen en prövning av en enskild huvudman i samband med tillståndsprövning och tillsyn. Detta stödmaterial omfattar den ägar- och ledningsprövning som kommunerna gör av fristående förskolor och fristående fritidshem.

Med fristående fritidshem avses i detta underlag fritidshem med enskild huvudman som inte anordnas vid en skolenhet med fristående förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola.

Med ägar- och ledningsprövning avses i detta stödmaterial den prövning av enskilda huvudmän som kommunerna gör avseende om en fristående förskolas och/eller fristående fritidshems ägar- och ledningskrets är lämpliga och har tillräcklig insikt och kunskap om det regelverk som gäller för verksamheten. Bedrivs förskolan eller fritidshemmet av en juridisk person omfattar lämplighetsprövningen även om den juridiska personen är lämplig.

Avgränsning

Detta stödmaterial omfattar därmed inte den ägar- och ledningsprövning av pedagogisk omsorg som kommunerna från den 1 januari 2023 ska göra.

I stödmaterialet har Skolinspektionen valt att redogöra för de krav i prövningen som rör insikt och lämplighet. Stödmaterialet omfattar därmed inte den prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar som kommunerna ska göra avseende fristående förskolor och fritidshem.

Nya bestämmelser i skollagen från 2023 som berör ägar- och ledningsprövning

I stödet finns det ett extra fokus på de nya bestämmelserna från 2023 för fristående förskolor och fritidshem. Det innebär att dessa områden är mer omfattande. Däremot finns det av naturliga skäl inga exempelbeslut med Skolinspektionens bedömningar, eller domar, kopplat till dessa avsnitt.

De ändringar i skollagen för enskilda huvudmän som driver skolverksamhet, förskolor och fritidshem som trädde i kraft den 2 januari 2023 är:

  • Det införs ett så kallat demokrativillkor vid den lämplighetsprövning som sker inom ramen för ägar- och ledningsprövning.
  • Lämplighetsprövningen omfattar även den juridiska personen som bedriver skolverksamhet, förskoleverksamhet och fritidshem och inte som innan endast de fysiska företrädarna för den juridiska personen.
  • De nya bestämmelserna ovan om lämplighetsprövning vad gäller juridisk person och demokrativillkor kan läggas till grund för beslut om direktåterkallelse.
Senast uppdaterad: 15 april 2024