Till huvudinnehåll

Kontakta oss

Välkommen att ringa, mejla eller skicka brev till oss på Skolinspektionen. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter uppdelade på olika frågeområden. Du hittar också kontaktinformation till Barn- och elevombudet och Skolväsendets överklagandenämnd.

Att tänka på när du kontaktar oss

Alla frågor som kommer in till oss blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att be att få läsa dem. Om frågan innehåller känsliga uppgifter om dig eller någon annan har vi rätt att hålla de uppgifterna hemliga. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter, eller andra känsliga uppgifter. Läs Skolinspektionens integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Växel: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30.

Allmänna frågor
Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 09.00-12.00.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Beroende på ärende kan du räkna med ett första svar på e-post inom 3 dagar.

E-post-adresserna till alla anställda på Skolinspektionen är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se.

Kontaktuppgifter till respektive kontor

Postadress:
Postadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:
Sveavägen 159 i Stockholm

Fax:
08-586 080 10

Postadress:
Skolinspektionen
Box 2320
403 15 Göteborg

Besöksadress:
Gårdavägen 1 i Göteborg

Fax:
08-586 080 04

Postadress:
Skolinspektionen
Box 330
581 03 Linköping

Besöksadress:
Storgatan 33 i Linköping

Fax:
08-586 080 06

Postadress:
Skolinspektionen
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Besöksadress:
Gasverksgatan 1 i Lund

Fax:
08-586 080 07

Postadress:
Skolinspektionen
Box 3177
903 04 Umeå

Besöksadress:
Nygatan 18-20 i Umeå

Fax:
08-586 080 08

Kontaktuppgifter uppdelat på frågeområden

Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: Vardagar klockan 12.00 - 15.00
E-post: tillstand@skolinspektionen.se

Under Söka tillstånd kan du läsa om vår tillståndsprövning.

E-post: skolenkaten@skolinspektionen.se
Telefonnummer?

Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du mejlar är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du mejlar är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

I Skolinspektionens diarium (länk/nytt fönster) kan du söka efter och läsa mer om hur man begär ut handlingar från oss.

Pressfrågor
Kontaktuppgifter till Skolinspektionens presstjänst 

Telefon: 08-586 080 60

E-post: press@skolinspektionen.se

Här kan du läsa mer om vår presstjänst

Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om det gäller begäran om omprövning eller överklagande av beslut som du fått ska du följa anvisningarna i besvärshänvisningen.

Om du är missnöjd i kontakter du har haft med Skolinspektionen vill vi gärna veta det. Mejla dina klagomål till: skolinspektionen@skolinspektionen.se. Märk ditt mejl med Klagomål.


Barn- och elevombudet, BEO

Telefonnummer: 08-586 080 00. 
Telefontid: vardagar klockan 09.00 – 12.00

E-post: beo@skolinspektionen.se

E-post-adresserna till anställda på Barn och elevombudet är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Gå till Barn- och elevombudets hemsida.

 

Överklagandenämnden, ÖKN

Telefonnummer: 08-586 086 82.
Telefontid: vardagar klockan 11.00 - 12.00

Telefonnummer för dig som har ett pågående ärende: 08-729 77 60.
Telefontid: vardagar kl. 9.00-16.00

E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

E-post-adresserna till personal på kansliet för Överklagandenämnden är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@overklagandenamnden.se 

Gå till Överklagandenämndens hemsida.

Senast uppdaterad: 14 juli 2020