Till huvudinnehåll

Kontakta oss

Det finns flera olika sätt att kontakta oss på Skolinspektionen, välj det som passar bäst för ditt ärende. Tänk på att all kontakt med Skolinspektionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Läs om vad du kan göra om du anser att det finns brister på förskolan eller skolan eller att ett barn eller elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

Länk till sidan Missförhållanden i skolan

Under Söka tillstånd kan du läsa om vår tillståndsprövning.

Telefontid: Vardagar klockan 09.00–11.00

Växel: 08-586 080 00

E-post: tillstand@skolinspektionen.se

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Resultaten från enkäten hjälper oss att få en bild av hur eleverna har det i skolan idag. 

Läs mer om Skolenkäten.

Växel: 08-586 080 00

E-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

I Skolinspektionens diarium kan du söka efter och läsa mer om hur man begär ut handlingar från oss.

Växel: 08-586 080 00

Fakturering till Skolinspektionen ska ske elektroniskt.

Läs mer om hur du fakturerar oss.

Organisationsnummer

202100-6065

Om du är missnöjd i kontakter du har haft med Skolinspektionen vill vi gärna veta det. Skicka dina klagomål till oss via e-post. Märk e-postmeddelandet med: Klagomål.

Telefontid: vardagar klockan 08.30–16.30 

Växelnummer: 08-586 080 00

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

BEO:s uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

E-post: beo@skolinspektionen.se

E-post-adresserna till anställda på Barn och elevombudet är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Gå till Barn- och elevombudets webbplats

ÖKN är en egen myndighet som får sina kansliresurser från Skolinspektionen. Det är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit elever eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Telefontid: vardagar klockan 10.00–11.00 

Telefonnummer: 08-586 086 82

Telefonnummer för dig som har ett pågående ärende: 08-729 77 60, telefontid: vardagar kl. 09.00–16.00

E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

E-post-adresserna till personal på kansliet för Överklagandenämnden är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@overklagandenamnden.se 

Gå till Överklagandenämndens webbplats

Öppettider: vardagar kl 08.30–16.30

Växel: 08-586 080 00

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du skickar e-post är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

Beroende på ärende kan du räkna med ett första svar på e-post inom 3 dagar.

E-post-adresserna till alla anställda på Skolinspektionen är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Presstjänsten är bemannad vardagar mellan klockan 8.30 och 16.30.

Läs mer om Skolinspektionens presstjänst.

Telefon: 08-586 080 60 

E-post: press@skolinspektionen.se

Frågor och svar om skolans regelverk

Kontakta Skolverket om du behöver information och vägledning på en generell nivå om förskola, skola och vuxenutbildning. 

Länk till Skolverkets webbplats.

Läs mer om Skolverkets råd och vägledning för dig som är elev eller förälder

Besöks- och postadresser till Skolinspektionens kontor

Postadress:
Postadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:
Sveavägen 159 i Stockholm

Postadress:
Skolinspektionen
Box 2320
403 15 Göteborg

Besöksadress:
Gårdavägen 1 i Göteborg

Postadress:
Skolinspektionen
Box 330
581 03 Linköping

Besöksadress:
Fridtunagatan 16 i Linköping

Postadress:
Skolinspektionen
Box 156
221 00 Lund

Besöksadress:
Gasverksgatan 1 i Lund

Postadress:
Skolinspektionen
Box 3177
903 04 Umeå

Besöksadress:
Nygatan 18-20 i Umeå

Att tänka på när du kontaktar oss

Meddelanden som skickas till Skolinspektionen blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. För mer information läs Skolinspektionens integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024