Start

Söka tillstånd

Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem

För att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola), förskoleklass eller fritidshem behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Starta eller utöka internationell skola

Här hittar du information om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en internationell skola på grundskole- eller gymnasienivå.

Särskilda skäl för prövning utanför ordinarie ansökningstid

Sökanden kan utanför ordinarie ansökningstid ansöka om godkännande som huvudman för en fristående skola om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Ansökan kan omfatta förändringar av huvudmannaskap eller organisation av befintliga skolor. Här kan du läsa mer om detta och om hur du gör för att ansöka.

Särskild kvot för nyanlända

En fristående skola som har kö kan skapa en särskild kvot för elever som inte bott så länge i Sverige. På så sätt kan skolan prioritera nyanlända när de tar in nya elever. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här kan du göra en sådan anmälan.

Betygsrätt för vuxenutbildning

Vissa utbildningsanordnare kan ansöka om betygsrätt hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Utbildning utan timplan

Om en grundskola vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Färdighetsprov

Om en huvudman vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4 måste huvudmannen ansöka om godkännande hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här finns mer information och anmälningsformulär.  

Namnändring på skolenheten eller bolaget/föreningen

Här finns information om hur du gör om du vill ändra namn på en skolenhet eller ett bolag/förening.