Till huvudinnehåll

Publikationer

Här har vi samlat de granskningar vi gjort på ämnet klagomålshantering.

Klagomål mot utbildningen 

Elever bör få hjälp så nära sin skola som möjligt eftersom det främst är där det finns kunskap om elevens situation. Det är därför viktigt att skolhuvudmän har tydliga rutiner för klagomålshantering så att skolpersonal och rektor får goda förutsättningar att hantera såväl enklare frågor som mer komplexa ärenden effektivt.
Publicerad 20 januari 2021

Klagomål mot utbildningen – Huvudmäns organisation och tillvägagångssätt

Lokal klagomåls­hantering

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän visar dock att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna.
Publicerad 29 november 2017

Lokal klagomåls­hantering – för snabb hjälp till eleverna

Huvudmännens klagomålshantering

Var fjärde kommun saknar skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan. Av resterande kommuner är det mer än hälften som har tydliga brister i sina rutiner. Det visar Skolinspektionens flygande inspektion av kommunernas hantering av klagomål från allmänheten på skolan. Inspektionen omfattar landets alla kommuner.
Publicerad 15 mars 2012

Huvudmännens klagomålshantering

Riktad tillsyn av huvudmännens klagomåls­hantering

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.
Publicerad 8 november 2012

Riktad tillsyn av huvudmännens klagomåls­hantering

Senast uppdaterad: 4 februari 2021