Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn - individ 2023

Skolinspektionen har fattat 590 beslut inom riktad tillsyn - individ under 2023. Nedan redovisas sammanfattande statistik om inspektionsformen.

183 beslut med konstaterad brist fattade inom riktad tillsyn individ 2023

Skolinspektionen har fattat 590 beslut inom riktad tillsyn individ under 2023. I 183 av besluten konstaterades brister. De vanligaste bristerna handlar om kränkande behandling mellan personal och elev, kränkande behandling mellan elev och elev, samt särskilt stöd.

Ärendena handlade framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. Ungefär två tredjedelar av besluten gällde pojkar medan en tredjedel av besluten gällde flickor. Nio av tio beslut har rört grundskolan. Drygt åtta av tio beslut gäller en offentlig huvudman medan strax under två av tio gäller en enskild huvudman.

Statistiktabeller: Riktad tillsyn individ 2023 (excel)

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. Om missförhållandet gäller en skola eller huvudmans arbete på systemnivå kan en riktad tillsyn - generell startas. Gäller missförhållandet en enskild elev kan en riktad tillsyn - individ påbörjas. Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden. Vilka dessa är avgörs från fall till fall. På det sättet blir varje tillsyn unik.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024