Till huvudinnehåll

Fakturor till Skolinspektionen

Fakturering till Skolinspektionen ska ske elektroniskt. Här kan du läsa om på vilka olika sätt Skolinspektionen kan ta emot fakturor.

Att skicka E-faktura till Statens skolinspektion

Skolinspektionen använder inköps och fakturahanteringssystemet Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce i syfte att effektivisera inköps- och fakturaprocessen samt att reducera miljöpåverkan kopplat till pappershantering. Det är även en del av vårt uppdrag enligt förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Elektronisk fakturering

Fakturor till Skolinspektionen ska vara i elektronisk format. Observera att skannade pappersfakturor, PDF-fakturor eller fakturor som skickas via mail inte är ett godkänt format.

Rekommenderad standars för utväxling av elektroniska meddelanden mellan Skolinspektionen och leverantör är PEPPOL BIS Billing 3.

Skolinspektionens uppgifter:
Adress i PEPPOL: 0007: 2021006065
GLN: 7340093213226

Fakturering

Leverantör ska skicka en faktura per order och efter genomfört samt godkänt uppdrag. Vid fakturering av order ska inköpsordernummer anges som referens. Fakturan ska vara specificerad att det går att identifiera utförda prestationer. Betalningsvillkor är alltid 30 dagar om inte annat är avtalat. Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande accepteras.

Vid mottagande av order ska leverantör skicka en orderbekräftelse till Beställarens e-postadress som finns angiven i inköporder.

Omvänd betalningsskyldighet för moms vid försäljning av byggtjänster

Skolinspektionen är en statlig myndighet. I enlighet med tillämpningen av mervärdesskattelagen (1994:200) gäller därför reglerna om omvänd skattskyldighet vid fakturering av byggtjänster till myndigheten. En säljare av sådana tjänster som omfattas av de särskilda reglerna ska i dessa fall inte debitera moms på fakturan till Skolinspektionen. Skolinspektionens momsregistreringsnummer är SE202100606501.

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

Om ni har ett systemstöd för fakturering rekommenderar Skolinspektionen att ni kontaktar er systemleverantör. Majoriteten av systemleverantörer i Sverige kan skicka fakturor i formatet BIS Billing 3 via PEPPOL nätverket och de kan hjälpa er med anslutningen.

Fakturaadress:

Statens skolinspektion
FE 7792
831 90 ÖSTERSUND

Följande uppgifter ska finnas på fakturan:

 • Vad fakturan avser
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Avtalets diarienummer
 • Specifikation av uppdrag
 • Uppdragsperiod
 • Ort för genomförande
 • Beställarreferens hos Skolinspektionen
 • Er referens
 • Inköpsordernummer
 • Nettobelopp
 • Momsbelopp i kronor per momssats och totalt för fakturan
 • Totalbelopp

Leverantörsportal

I det fall ni inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura, erbjuder Skolinspektionen en kostnadsfri anslutning till Visma Proceedos leverantörsportal. Leverantörsportal gör det möjligt för er att skapa och skicka e-faktura till Skolinspektionen.

För inbjudan till Visma Proceedos leverantörsportal kontakta oss på:
ekonomi@skolinspektionen.se

Organisationsnummer

202100-6065

Kontakta oss

För frågor gällande e-handel och e-fakturor, kontakta oss på: 
ekonomi@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 1 december 2020