Till huvudinnehåll
En person skriver på en whiteboard-tavla medan kollegor sitter runt ett bord

Inför inspektion

Inför en inspektion får du som huvudman eller rektor ett informationsbrev från oss. I det står det vilken inspektionsform som kommer att tillämpas och vilken information vi behöver från dig.  

Varför blir du inspekterad?

Det kan finnas fler anledningar till varför du blir inspekterad. Läs mer om olika anledningar till inspektion

Vad du ska skicka till oss

Den efterfrågade informationen används för att få en bred bild av verksamheten och kommer att ligga till grund för vår bedömning.

  • Vi vill bara ha de dokument som står med i dokumentlistan som vi skickat ut. Det ska vara befintliga dokument, upprätta inte några nya. 
  • Utgå från din allmänna kännedom när du svarar på de bifogade frågorna. Det handlar om kortare svar. Under besöket har du möjlighet att utveckla dina svar.
  • Om någon fråga är oklar, svara utifrån hur du förstår frågan. Vi diskuterar svaren med er när vi är på plats. 

Tips för ett bra besök

  • Vid informationsmötet finns det möjlighet att ställa frågor om vårt besök. Det är därför bra om så många som möjligt kan närvara på mötet.
  • Flytta inga lektioner. 
  • Vi vill orsaka så lite påverkan på er verksamhet som möjligt. Kom därför med förslag på att ändra vårt föreslagna program så att det bättre passar er verksamhet.
  • Vissa moment behöver vi av utredningsmässiga skäl genomföra i en viss ordning. Men vi kan alltid föra en diskussion om att ändra i ordningen utifrån era behov. Kontakta gärna den ansvarige utredaren då det är lättast att föra denna typ av samtal muntligt.
  • Förbered ett rum där vi kan vara ostörda. Det ska helst inte vara för lyhört eller ett genomgångsrum då rummen även ska användas för intervjuer. Hör gärna av er till ansvarig utredare och kom överens om ett lämpligt arbetsrum.
  • Innan vi inspekterar en skola kan det lätt uppstå en osäkerhet. Då uppmanar vi dig som rektor att kontakta ansvarig utredare för att kunna få till ett så bra besök som möjligt.
  • Om du som rektor upplever att något har gått fel vid skolbesöket är det värdefullt om du återkopplar till oss, förslagsvis till ansvarig enhetschef. Detta för att vi strävar efter att våra inspektioner ska ge så mycket nytta för er som möjligt.

Informationsmaterial

Senast uppdaterad: 26 juni 2024