Till huvudinnehåll

Resultat Skolenkäten 2023

Här kan du ta del av resultaten från Skolenkäten 2023. Årets omgång omfattar svar från sammanlagt 409 000 elever, lärare och föräldrar. Skolenkäten görs en gång per år och då deltar hälften av landets skolor. Under 2023 deltog 3 221 skolor från Ystad till Pajala.

Trygghet och studiero 2023

Under våren 2023 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för 23:e gången. Resultatet visar att de flesta, men inte alla, elever känner sig trygga samt att elevernas bild av studiero skiljer sig från lärarnas. Läs mer om trygghet och studiero i årets enkät här: 

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2023

Förändringar i Skolenkäten

Inför enkätomgången 2022 gjorde vi en översyn av Skolenkäten som resulterade i följande övergripande förändringar:

  • Från påståenden till frågeformat. Direkta frågor är lättare att förstå och besvara vilket är särskilt viktigt då Skolenkäten bland annat riktas till yngre elever (åk 5).
  • Byte av respondentgrupp från elever i årskurs 9 till elever i årskurs 8. När enkäten besvaras i årskurs åtta har eleverna större möjlighet att ta del av ett eventuellt förbättringsarbete mot bakgrund av enkätresultatet.
  • Färre enkätversioner. Från sex enkäter till tre, eftersom det förenklar och effektiviserar datainsamlingen. Det finns nu en enkätversion till respektive målgrupp; elever (åk 5, 8 och gymnasiets år 2), lärare (grundskola och gymnasieskola) och vårdnadshavare (förskoleklass, grundskola och grundsärskola).

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, lärare i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Mer om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 26 maj 2023